Om sajten

Kungsgårdens byablogg är tänkt som en samlingsplats för aktiviteter, boende, besökare och företag i Kungsgården. Den är uppsatt på privat initiativ av boende på PerOls gård i Åttersta, man kan komma att överlåtas om byalag eller annan lämplig organisation vill ta över driften.

Skicka tips och material till rejnkarlgren@gmail.com

rising3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s